ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียดและงอหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067178388)

63067178388

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ (งานสวน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097291264)

63097291264

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067176657)

63067176657