แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงพิเศษ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศส่วนกลาง (Filter) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศส่วนกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น