ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลังกายแบบพกพา พร้อมลู่วิ่งไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและจักรยานสำหรับทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067178738)

63067178738

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067193149)

63067193149

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097301368)

63097301368

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี และเครื่องนับวัดสารกัมมันตรังสีแบบหลุม (Dose calibrator with well countor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067192630)

63067192630

ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าช่วยพยุงน้ำหนักตัวด้วยแรงกดอากาศ สำหรับการออกกำลังกาย พร้อมชุดอุปกรณ์วิเคราะห์การเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067178588)

63067178588

ประกวดราคาซื้อจักรยานวัดงานสำหรับทดสอบสมรรถภาพและการฝึก พร้อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067176813)

63067176813