ประกวดราคาจ้างเสื้อกาวน์ผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง Technician ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087485634)

63087485634

ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087474948)

63087474948