ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์และแสงความเข้มสูงสำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย ความไม่สม่ำเสมอของผิว และแผลเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057182276)

63057182276

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Real-Time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097122924)

63097122924

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกด้วยระบบวีดีทัศน์เสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057055888)

63057055888

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์เสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057054944)

 63057054944